About Doğadan

History

Corporate History

Yönetim Politikamız

Müşteri ve tüketici istek ve gereksinimlerine sağduyulu kuruluşumuzda;

  • Tarladan-tüketiciye zincirinde, ürünlerimizde insan sağlığı açısından risk teşkil edebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı
  • Hepimizin sağlığı ve geleceği anlayışı ile İş güvenliği kapsamında tüm çalışma ortamlarındaki riskleri önceden belirleyerek olası iş kazası ve sağlık kayıplarını önlemeyi,
  • Doğal kaynak kullanımını ve atıkları azaltarak çevreyi korumayı, çevre kirliliğini önlemeyi ve sürekli iyileştirme projeleri ile çevreye duyarlılığı arttırmayı, sürdürülebilirlik ilkesi dahilinde gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı,
  • Optimum maliyetlerle verimliliği ve ürün kalitesini sürekli geliştirmeyi,
  • İlgili yasaların gerekliliklerini karşılamayı ve bu doğrultuda tüm çalışanları eğitmeyi,
  • Her alanda yenilikçilik anlayışıyla teknolojik trendleri ve gelişmeleri izlemeyi ve gerekli kaynakları sağlamayı ve tüketici için değer oluşturmayı
  • Tüm bu süreçlerde riskleri belirleyerek fırsata çevirmeyi,
  • Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre ve İş Güvenliği yönetim sistemlerimizi ve tüm gerekliliklerini risk bazlı yaklaşımlarla uygulamayı, tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürebilirlik yaklaşımıyla sürekli iyileştirmeyi ilke edindik.

Yönetim sistemlerimizi ve tüm gerekliliklerini iç ve dış paydaşlarımızla paylaşmayı ilke edindik.

Corporate Customer

Consumption Outside Home

Doğadan herbal, fruit and green tea varieties are produced with four-sides closed bag technology specially for consumption outside home (EDT) points.

Thanks to this technology, our products remain fresh till the expiration date at all long-term consumption points including hotels, cafés and restaurants and different smells are prevented from intermingling with each other.

Overseas Sales Channels

Doğadan branded products are appreciated by consumers in various different countries including Europe in addition to Turkey. Please send your opinions and questions to ihracat@dogadan.com.tr.