TEDARİKÇİLER İÇİN TEMEL İLKELER

Tedarikçiler için Temel İlkeler

The Coca-Cola Company ve yan kuruluşlarının ve The Coca-Cola Company tarafından yetki verilen tedarikçilerin işletmele rinin tümüne ilişkin olarak aşağıdaki ilkelere uymaları istenmektedir.

Yasa ve Yönetmelikler : Tedarikçi, ürünlerimizin ve malzemelerimizin üretimi ve dağıtımı sırasında ve DOĞADAN’a hizmet verirken yürürlükteki bütün yasa, yönetmelik, kural ve şartlara uymalıdır.

Çocuk Çalıştırma : Tedarikçi yerel mevzuatta düzenlendiği şekilde çocukları çalıştırma yasağına uymalıdır.

Zorla Çalıştırma : Tedarikçi çalışanlarını zorla çalıştırmamalıdır.

İşgücünün Suistimali : Tedarikçi işgücünü fiziksel olarak suiistimal etmemelidir.

Toplu İş Sözleşmeleri : Tedarikçi, çalışanlarının yürürlükteki yasalar çerçevesinde üçüncü şahıslar tarafından temsil edilme ve toplu sözleşme görüşmeleri yapma haklarına saygı göstermelidir.

Ücret ve Menfaatler : Ücret ve Menfaatler yerel mevzuat çerçevesinde belirlenmelidir.

Çalışma Saatleri ve Fazla Mesai : Çalışma saatleri ve fazla mesaiyle ilgili şartlar yerel mevzuata uymalıdır.

Sağlık ve Güvenlik : Çalışma şartları yerel mevzuata uymalıdır.

Çevre : Tedarikçi yürürlükteki tüm çevre yasalarına uymalıdır.