İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Yaklaşımımız

İnsan Kaynakları olarak vizyonumuz “Paydaşlarıyla işbirliği içinde yenilikçi çözümler üretmek, iş sonuçlarına sürdürülebilir değer katmak, çalışanların iyiliğini ve canlılığını gözetmek” tir. Vizyonumuza ulaşmak için her bir Doğadan çalışanının yaptığı iş ve ortak paydaya sağladığı katkı değerlidir. Bu nedenle çalışanlar olarak hepimizin, kurumdaki rolü ve bizden beklenenler konusunda net bir fikir sahibi olması önem taşımaktadır.

İnsan Kaynakları Süreçlerimiz

Seçme ve İşe Alma: Doğadan olarak yenilikçi, verimli ve kaliteli çalışmayı esas alan, doğruluk ve açıklıktan yana olan bireylerden oluşan bir organizasyonun başarıyı da beraberinde getireceğine ve içinde bulduğu çevre ve topluma katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Bu doğrultuda pozisyonun gerektirdiği nitelikler ve yetkinlikler çerçevesinde dürüst, kalite odaklı, yenilikçi, sorumluluk sahibi, yetenekli kişileri Doğadan ekibine kazandırıyoruz.

Doğadan’ın başarısı; şirket vizyonu, misyonu ve değerlerini sürekli yaşatan ve sürdürülebilir kılan çalışanlarından gelir. Bu doğrultuda Doğadan’ın anlayışına paralel olarak, şirket bünyesinde oluşabilecek pozisyonlara en iyi ve en doğru adayların seçimi ve tüm başvuruda bulunan adaylara eşit fırsat sunabilmek Doğadan’ın işe alım prensiplerinin başında gelir. Doğadan olarak hem mevcut ihtiyaçlarımızı karşılamak hem de geleceğe yatırım yapmak için yetenekli ve işini iyi yapan çalışanları bünyemize katmak bizim için önemlidir.

Eğitim ve Gelişim: Gelişim ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğumuz eğitim ve gelişim planlarımızda kişisel gelişim, mesleki ve teknik eğitim programlarıyla çalışanlarımızın kariyerlerine yön veriyoruz.

Çalışanlarımızın stratejik olarak odaklandığımız alanlarda sürekli gelişmeleri için iş başında öğrenmeye ek olarak gelişimlerine yatırım yapıyoruz.

Performans Yönetimi: Performans Yönetimi Sistemimiz, Şirket hedeflerinin çalışan hedeflerine dönüştürülüp gerçekleştirilmesini sağlayan ve süreçlerin hedeflerle yönetiminin esaslarını belirleyen bir sistemdir. Performans Değerlendirme sürecimizde en önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi her bir çalışanın bireysel hedeflerinin diğer takım arkadaşları, departman hedefleri ve şirket hedefleri ile olan ilişkisini tam olarak anlaması ve farkındalık yaratmasıdır.

Yetenek ve Kariyer Yönetimi: Doğadan olarak tüm çalışanlarımızı birer “Yetenek” olarak görür ve bu yeteneklerimize sahip çıkarız.

Doğadan bünyesindeki tüm çalışanların potansiyelleri doğrultusunda gelişim ihtiyaçları saptanarak, planları yapılır. Bu planlar doğrultusunda çıkabilecek fırsatlara göre yedekleme planları oluşturularak, uygulamaya alınır.

Ücret ve Yan Haklar: Şirketimizde Profesyonel bir yaklaşımla, piyasa koşullarıyla rekabet eden ücret ve yan haklar politikası uygulanmaktadır.