KURUMSAL

YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Müşteri ve tüketici istek ve gereksinimlerine sağduyulu kuruluşumuzda;

Tarladan-tüketiciye zincirinde, ürünlerimizde insan sağlığı açısından risk teşkil edebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı

Hepimizin sağlığı ve geleceği anlayışı ile İş güvenliği kapsamında tüm çalışma ortamlarındaki riskleri önceden belirleyerek olası iş kazası ve sağlık kayıplarını önlemeyi,

Doğal kaynak kullanımını ve atıkları azaltarak çevreyi korumayı, çevre kirliliğini önlemeyi ve sürekli iyileştirme projeleri ile çevreye duyarlılığı arttırmayı, sürdürülebilirlik ilkesi dahilinde gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı,

• Optimum maliyetlerle verimliliği ve ürün kalitesini sürekli geliştirmeyi,

• İlgili yasaların gerekliliklerini karşılamayı ve bu doğrultuda tüm çalışanları eğitmeyi,

Her alanda yenilikçilik anlayışıyla teknolojik trendleri ve gelişmeleri izlemeyi ve gerekli kaynakları sağlamayı ve tüketici için değer oluşturmayı

• Tüm bu süreçlerde riskleri belirleyerek fırsata çevirmeyi,

Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre ve İş Güvenliği yönetim sistemlerimizi ve tüm gerekliliklerini risk bazlı yaklaşımlarla uygulamayı, tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürebilirlik yaklaşımıyla sürekli iyileştirmeyi ilke edindik.

Doğanın sonsuz iyiliğini, zenginliğini ve canlılığını; doğal, sağlıklı ve iyi bir yaşam için sunmak.

Amacımız yenilikçi, yüksek değerli marka ve ürünler ile sürdürülebilir karlılığı sağlayan ve paydaşlarına değer katan uluslar arası bir çay şirketi olmaktır.

Bunun için doğanın iyiliğini, insanlara ulaştıran sağlıklı, kaliteli ve lezzetli ürünler üreteceğiz.

ÜRETİM POLİTİKAMIZ

Doğadan ürünlerinin hammaddeleri 5 kıta, 80 ülkeden temin edilmekte ve üretimin her aşamasında uzmanlar tarafından yüzlerce farklı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerden geçirilmektedir. Doğadan kalite standartlarına uygun hammaddeler üretimde kullanılmaktadır.

ISO 9001, FSSC 22000, ISO 14001, OHSAS 18001 Yönetim Sistemi ile Doğadan ürünlerinin her poşetinde her zaman en yüksek kalite ve standartta ürünler üretilmektedir.

FSSC 22000: En kapsamlı önleyici gıda güvenliği yönetim sistemlerinden biri olup, ön gereksinim programlarının detaylı ve etkin olarak yönetilmesi, tehlikelerin kontrok edilmesi, azaltılması ve bu sayede şeffaf bir güvenli gıda zinciei oluşmasını sağlar.

Doğadan çevreye karşı duyarlı olumsuz çevre etkilerini en aza indirmeye çalışan, iş yapım ortamlarındaki iş güvenliği risklerini ortadan kaldırıp, çalışanlarını sürekli geliştiren bir yönetim anlayışı sergilemektedir. Uygulanmakta olan FSSC 22000 sistemi ile tarladan fincana gıda güvenliği sağlamakta ve sağlıklı alternatifler sunulmaktadır. Bitkiler etken maddelerin doruğunda oldukları dönemlerinde hasat edilerek, özel kurutma, kesim, karışım ve paketleme işlemlerinden geçirilir. Bu aşamalarda gıda güvenliği açısından risk oluşturabilecek tüm kritik noktalar değerlendirilir, gerekli önleyici faaliyetler yapılır.

DEĞERLERİMİZ